Grivix Gels

Ātri nomierina sakairinātu ādu

Kukaiņu kodumi vai dzēlieni, alerģiskas reakcijas uz dažādiem kairinātājiem, pārtiku, sauli, sausu gaisu – tas viss bieži izraisa ādas kairinājumu, ko pavada nieze un iekaisums. Kā nomierināt sakairinātu ādu, lai diena nebūtu sabojāta?

Lai mazinātu niezi un iekaisumu, speciālisti iesaka lietot gelus kuri satur antihistamīna līdzekļus.

„Grivix“ lieto Īslaicīgai ar dermatozēm, nātreni, kukaiņu kodumiem, saules apdegumiem un virspusējiem ādas apdegumiem (pirmās pakāpes) saistītas niezes mazināšanai.

„Grivix“ gela aktīvaijai vielai Dimetindena maleātam piemīt antihistamīna iedarbība, tas ievērojami samazina kapilāru hipercaurlaidību, kas saistīta ar tūlītēju hipersensitivitātes reakciju.  Tāpēc tas efektīvi mazina niezi, mazina tūsku un nomierina sakairinātu ādu.

Gela bāze atvieglo aktīvās vielas iesūkšanos ādā, tāpēc nieze un kairinājums mazinās dažu minūšu laikā. Gels ir piemērots lietošanai visai ģimenei.

Grivix pakuote ir tubele

Izteikti mazina niezi un ādas kairinājumu
Mazina ādas pietūkumu
Iedarbība sākas dažu minūšu laikā
Piemērots bērniem un pieaugušajiem

Meklē aptiekās un to e-veikalos

Par "Grivix" gelu

Kas ir Grivix un kādam nolūkam to lieto

Grivix ir gels, ko lieto uz ādas. Grivix satur aktīvo vielu dimetindēna maleātu, kurai ir antihistamīna darbība. Zāles samazina pietūkumu, izteikti mazina niezi (izņemot holestātisko niezi), remdē ādas kairinājumu. Šīm zālēm piemīt arī vietēji anestezējoša darbība.

Terapeitiskās indikācijas:
Īslaicīgai ar dermatozēm, nātreni, kukaiņu kodumiem, saules apdegumiem un virspusējiem ādas apdegumiem (pirmās pakāpes) saistītas niezes mazināšanai.

Kas Jums jāzina pirms Grivix lietošanas

Nelietojiet Grivix šādos gadījumos:
– ja Jums ir alerģija pret dimetindēna maleātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,
– otrās vai trešās pakāpes apdegumu gadījumos.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Grivix lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Ja Grivix lietots uz plaša ādas apvidus, izvairieties no ilgstošas saules staru iedarbības.
Ja nieze ir stipri izteikta un ādas bojājumi plaši, konsultējieties ar ārstu.

Bērni
Zīdaiņiem un maziem bērniem (līdz 2 gadu vecumam) izvairīties lietot uz plašiem ādas apvidiem, sevišķi, ja āda ir bojāta vai iekaisusi.

Citas zāles un Grivix
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Grūtniecības un krūts barošanas laikā nelietojiet Grivix uz ļoti plašiem ādas apvidiem, īpaši, ja āda ir bojāta vai iekaisusi.
Ja barojat bērnu ar krūti, nelietojiet gelu uz krūšu galiem.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Grivix neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Grivix satur benzalkonija hlorīdu un propilēnglikolu
Šīs zāles satur 0,05 mg benzalkonija hlorīda katrā gramā gela. Benzalkonija hlorīds var kairināt ādu. Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, nelietojiet šīs zāles uz krūtīm, jo bērns var saņemt tās ar Jūsu pienu.

Šīs zāles satur 150 mg propilēnglikola katrā gramā gela. Propilēnglikols var izraisīt ādas kairinājumu. Nelietot šīs zāles bērniem jaunākiem par 4 nedēļām uz atvērtām brūcēm vai plašiem plaisājošiem vai bojātiem ādas laukumiem (piemēram, apdegumiem), iepriekš nekonsultējoties ar ārstu vai farmaceitu.

Kā lietot Grivix

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Uzziediet Grivix plānā kārtā uz skartā un niezošā ādas apvidus 2-4 reizes dienā.

Ja simptomi nemazinās pēc 7 dienām vai tie kļūst izteiktāki, konsultējieties ar ārstu.

Ja esat lietojis Grivix vairāk nekā noteikts
Nav ziņots par dimetindēna maleāta pārdozēšanas gadījumiem, lietojot to lokāli uz ādas. Ja Jūs nejauši norijat šīs zāles, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):
– ādas dedzināšanas sajūta, sausa āda, alerģisks dermatīts.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Kā uzglabāt Grivix

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un tūbiņas pēc “Derīgs līdz” un “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas ir 12 mēneši.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Grivix satur
– Aktīvā viela ir dimetindēna maleāts. Katrs grams gela satur 1 mg dimetindēna maleāta.
– Citas sastāvdaļas ir karbomērs (tips 974 P), dinātrija edetāts, nātrija hidroksīds, propilēnglikols, benzalkonija hlorīds un attīrīts ūdens.

Grivix ārējais izskats un iepakojums Grivix ir dzidrs, bezkrāsains, viendabīgs gels.

Alumīnija tūbiņa ar alumīnija membrānu un ABPE skrūvējamu vāciņu kartona kastītē. Tūbiņā: 5 g, 20 g, 30 g vai 50 g gela.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības
īpašnieks
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200
Starogard Gdański, Polija

Ražotājs
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz, Polija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:
Lietuva GRIVIX 1 mg/g gelis
Latvija GRIVIX 1 mg/g gels

Reklāmas devējs : ZF Polpharma S.A. pārstāvniecība Latvijā. Bezrecepšu zāles. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.